نام سید سجاد
نام خانوادگی جهانبخت
رشته تحصيلي مهندسی برق- مخابرات
مدرک تحصیلی PhD
کشور محل اخذ مدرک ایران- دانشگاه صنعتی شریف
مرتبه علمي استادیار
نوع همکاری هیات علمی- مدیر گروه آموزشی مهندسی برق - مخابرات
دانشکده مهندسی
پست الکترونیکی jahanbakht@kashanu.ac.ir
 

اخبار